czwartek, 30 października 2014

Małe przypomnienie ;)

Dziesięć bibliotek z największą liczbą glosów 
zostanie wyremontowanych przez PEKAES,
przy współpracy z Kulczyk Foundation i zaczytani.org
Piszę o tej akcji ponieważ jedną z bibliotek, biorących udział,
 jest filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Siemianowicach Śląskich. 
Niewiele potrzeba by oddać głos, wystarczy:

- wejść na stronę:
http://www.pekaespomaga.pl

- wybrać Filię nr 1 w Siemianowicach Śląskich
- zagłosować
- potwierdzić swój głos klikając w link, 
który otrzymacie na swoją skrzynkę mailową 
po oddaniu głosu

Głosować można codziennie by zwiększyć szansę 
Filii nr 1 w Siemianowicach Śląskich

Głosowanie trwa od 15 paździenika do 5 listopada

Za wszystkie głosy dziękuję :)
szczegóły na stronie www.pekaespomaga.pl